Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

warranty defective products

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งปัญหา
หรือ สอบถามข้อมูล โทร 097-013-5089
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.30 น.
เสาร์ 9.00-16.00 น.

ขั้นตอนการส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบ

1. ในกรณีที่สินค้าเกิดความบกพร่อง ให้ติดต่อผ่าน เว็บไซต์ www.accossato.in.th เพื่อส่งข้อมูล และหลักฐานของปัญหาที่เกิดขึ้น
2. เมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 1-3 วันทำการ
3. หากสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันฯ ผู้ใช้จะต้องส่งสินค้ามาที่บริษัท คอมพ์ โมโต โดยผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
4. บริษัท คอมพ์ โมโต จะส่งสินค้าต่อไปยังผู้ผลิต (AG s.a.s. di Accossato Giovanni) เพื่อตรวจสอบปัญหา
        4.1. หากพบความบกพร่องจากการผลิต สินค้าจะถูกเปลี่ยนอะไหล่ทดแทน และส่งกลับให้ผู้ใช้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
        4.2. หากสินค้าสามารถใช้ได้ปกติ ไม่พบความบกพร่องทางการผลิต ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (รวมถึง ค่าภาษีนำเข้า-ส่งออก, ค่าขนส่งระหว่าง-ภายในประเทศ)
5. หากสินค้าเสียหายจากการใช้งาน ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิ แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Crash Replacement) ตามเงื่อนไขด้านล่าง

เงื่อนไขแลกเปลี่ยนสินค้าใหม่

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Crash Replacement)
       ในกรณีที่สินค้า Accossato เสียหายจากอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็น ถนน หรือ การแข่งขัน ผู้ใช้สามารนำสินค้าที่เสียหายมาแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อสินค้าชิ้นใหม่ ได้ในราคาส่วนลด 20% โดยมีเงื่อนไขดังนี้
       – สิทธิแลกเปลี่ยนใช้กับสินค้าที่ซื้อผ่านบริษัท หรือตัวแทนเท่านั้น
       – สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ โดยจะเป็น รุ่น และ แบบเดียวกับสินค้าที่เสียหาย
       – เมื่อใช้สิทธิแลกเปลี่ยนแล้วสินค้าที่เสียหายที่นำมา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

Scroll to Top

เงื่อนไขการรับประกันความบกพร่องจากการผลิต

รัปประกันประสิทธิภาพ 1 ปีเต็ม จากผู้ผลิต นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง

 • บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้นำเข้า จัดจำหน่ายและบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ Accossato จะทำหน้าที่ประสานงาน ในการส่งภาพถ่าย คลิปวีดีโอ หรือส่งสินค้า ให้กับบริษัท AG s.a.s. di Accossato Giovanni ประเทศอิตาลี (ผู้ผลิต) ตรวจสอบเท่านั้น!
 • การตรวจสอบความเสียหาย รวมถึงการทดสอบทางเทคนิค สงวนสิทธิ์ให้ AG s.a.s. di Accossato Giovanni ประเทศอิตาลี  เป็นผู้กำหนดความหมายต่างๆของสินค้า ที่อยู่ในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตสินค้านี้
 • ในการพิจารณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันความบกพร่องทางการผลิตต่างๆ อันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ AG s.a.s. di Accossato Giovanni ประเทศอิตาลี เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเหตุ-ผลเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันความบกพร่อง ทางการผลิตสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้า Accossato ทุกชิ้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันดังนี้

 • สินค้าต้องมีใบเสร็จที่สามารถระบุวันที่ซื้อได้ โดยเริ่มการรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ
 • หากพบปัญหาสินค้า ต้องแจ้ง หรือ ส่งสินค้ากลับเพื่อตรวจสอบภายใน 30 วัน
 • การรับประกันความบกพร่องทางการผลิต ครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเท่านั้น
 • หากสินค้าที่ส่งตรวจสอบพบความบกพร่องทางการผลิต ผู้ผลิตจะเปลี่ยนอะไหล่ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขที่การรับประกันความบกพร่องทางการผลิตไม่ครอบคลุม

 • สินค้ามีรอยตำหนิ ขีดข่วน อันเกิดขึ้นการการจัดเก็บ ขนส่ง หรือการติดตั้ง
 • งานสีที่ไม่เท่าเทียม ระหว่างสินค้าชิ้นเดียวกัน หรือ สินค้าที่ขายเป็นคู่
 • การสึกหรอ หรือ ความบกพร่องที่เกิดจากการละเลยการดูและรักษา
 • สินค้าที่ถูกดัดแปลงให้แตกต่างจากเดิม เช่น ปาด เจียร์ ชิ้นส่วนของสินค้าให้ต่างจากเดิม
 • การติดตั้งสินค้าโดยไม่ทำตามคำแนะนำ เช่น ขันทอร์คต่ำ หรือ เกิน กว่ากำหนด
 • การเปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วนทดแทน ที่ไม่ใช่สินค้าของบริษัท

ขั้นตอนการส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบ

 1. ในกรณีที่สินค้าเกิดความบกพร่อง ให้ติดต่อผ่าน เว็บไซต์ www.accossato.in.th เพื่อส่งข้อมูล และหลักฐานของปัญหาที่เกิดขึ้น
 2. เมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 1-3 วันทำการ
 3. หากสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันฯ ผู้ใช้จะต้องส่งสินค้ามาที่บริษัท คอมพ์ โมโต โดยผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
 4. บริษัท คอมพ์ โมโต จะส่งสินค้าต่อไปยังผู้ผลิต (AG s.a.s. di Accossato Giovanni) เพื่อตรวจสอบปัญหา
  4.1. หากพบความบกพร่องจากการผลิต สินค้าจะถูกเปลี่ยนอะไหล่ทดแทน และส่งกลับให้ผู้ใช้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  4.2. หากสินค้าสามารถใช้ได้ปกติ ไม่พบความบกพร่องทางการผลิต ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (รวมถึง ค่าภาษีนำเข้า-ส่งออก, ค่าขนส่งระหว่าง-ภายในประเทศ)
 5. หากสินค้าเสียหายจากการใช้งาน ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิ แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Crash Replacement) ตามเงื่อนไขด้านล่าง

เงื่อนไขแลกเปลี่ยนสินค้าใหม่

 1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Crash Replacement)
         ในกรณีที่สินค้า Accossato เสียหายจากอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็น ถนน หรือ การแข่งขัน ผู้ใช้สามารนำสินค้าที่เสียหายมาแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อสินค้าชิ้นใหม่ ได้ในราคาส่วนลด 20% โดยมีเงื่อนไขดังนี้
         – สิทธิแลกเปลี่ยนใช้กับสินค้าที่ซื้อผ่านบริษัท หรือตัวแทนเท่านั้น
         – สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ โดยจะเป็น รุ่น และ แบบเดียวกับสินค้าที่เสียหาย
         – เมื่อใช้สิทธิแลกเปลี่ยนแล้วสินค้าที่เสียหายที่นำมา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท